ماشین های الکتریکی

ماشین های الکتریکی چگونه کار می کنند

مزیت و معایب هر کدام در چیست

در هر پروژه مناسبترین نوع الکتروموتور کدام است

نمایش 1 - 10 از 20 محتوا
 • 97-04-08 17:04:18 جمعه
  2029

  سرو موتورهای DC

  سرو موتورهای DC سرو موتور های DC در حقیقت یک موتور DC  با تحریک جداگانه یا موتور  DC  با قطب های آهن ربای دائم است .اصول اصلی عملکرد این سرو موتور شبیه موتور های DC  معمولی...
 • 97-04-08 11:04:44 جمعه
  1039

  سرو موتور

  سرو موتور سرو برگرفته از کلمه لاتین SERVUS به معنای خدمتکار می باشد. یک نوع موتور الکتریکی است که به دلیل استفاده در پروژه های صنعتی به صورت حلقه بسته، مجهز به سیستم های کنترل فیدبک دار شده...
 • 97-04-07 19:04:54 پنج شنبه
  1051

  موتور رلوکتانسی

  موتور رلوکتانسی موتورهـای رلوکتانسـی نـوعی از موتورهـا هسـتند کـه مـواد مغنـاطیس دائـم در آنهـا بــه کــار نرفتــه اســت و گشــتاور ایجــاد شــده در آنهــا نا شــی از تمایــل بــه کــاهش...
 • 97-04-01 21:04:37 جمعه
  5013

  انواع روتور

  انواع روتور موتورهای الکتریکی روتور یا چرخانه  به بخش متحرک موتورهای الکتریکی می گویند. روتور از نظر لغوی با rotate  هم خانواده است. این گونه تحلیل ریشه ای لغات باعث بخاطر سپاری بهتر...
 • 97-04-01 16:04:42 جمعه
  1295

  انواع موتورهای الکتریکی

  انواع موتورهای الکتریکی: مهمترین شاخصها برای دسته بندی انواع موتورهای الکتریکی عبارتند از : 1- نحوه حرکت مکانیکی 2- منبع تغذیه الکتریکی * از لحاظ نحوه حرکت مکانیکی  موتورهای...
 • 97-03-26 19:03:12 شنبه
  4696

  مقایسه موتورهای DC و AC

  مقایسه موتورهای الکتریکی DC و AC  يك موتورالكتريكي الكتريسيته را به حركت مكانيكي تبديل  مي كند. ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی...
 • 97-02-28 11:02:11 جمعه
  4610

  موتور DC کمپوند

  موتور DC کمپوند(ترکیبی) این موتور شامل دو بخش اصلی زیر می باشد: 1- استاتور 2- روتور استاتور: قطعه ثابت موتور های DC  کمپوند می باشد. که با عبور جریان از داخل سیم پیچی آن،...
 • 97-02-28 10:02:37 جمعه
  5092

  موتور DC آهنربای دائم

  موتور DC با میدان تحریک آهنربای دائم این موتور نیز همانند سایر موتورهای DC دوار، شامل دو قسمت اصلی زیر می باشد: 1- استاتور 2- روتور استاتور : در موتور DC با...
 • 97-02-14 18:02:19 جمعه
  2159

  موتور DC با تحریک سری

  موتور DC با تحریک سری با دو بخش اصلی  1- استاتور: ایستانه یا استاتور (Stator) بخش ثابت موتور است. 2- روتور: بخش چرخنده موتور که چرخانه یا آرمیچر نیز نامیده...
 • 97-02-14 09:02:15 جمعه
  4482

  موتور DC با تحریک شنت

  بخش های اصلی تشکیل دهنده موتور DC با تحریک شنت  استاتور: ایستانه یا استاتور (Stator) بخش ثابت موتور است. روتور: بخش چرخنده موتور که چرخانه یا آرمیچر نیز نامیده...