پنوماتیک پلاستیکی

پنوماتیک پلاستیکی

نمایش 1 - 12 از 33 آیتم
 • رابط پنوماتیک واسط 4 به 4
  55,000 ریال
  واسط 4 پنوماتیک

  کد: CNN00003رابط مستقیم پنوماتیک قطر داخلی: 4 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT اورینگ NBR برای اتصال شیلنگ با قطر 4 میلیمتر ساخت چین

  55,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 8 به 8
  55,000 ریال
  واسط 8 پنوماتیک

  کد CNN00005رابط مستقیم پنوماتیک قطر داخلی: 8 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT اورینگ NBR برای اتصال شیلنگ با قطر 8 میلیمتر ساخت چین

  55,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 6 به 6
  55,000 ریال
  واسط 6 پنوماتیک

  کد CNN00004رابط(اتصال) پنوماتیک بین راهی قطر داخلی: 6 میلیمتر جهت اتصال لوله و شیلنگ قطر 6 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT دارای اورینگ 

  55,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 12 به 12
  105,000 ریال
  واسط 12 پنوماتیک

  کد CNN00002رابط مستقیم پنوماتیک بین راهی سایز(قطر داخلی): 12 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک (PBT) دارای اورینگ NBR ساخت چین مناسب لوله و شیلنگ با قطر 12 میلیمتر

  105,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 4 به 4
  105,000 ریال
  واسط 8 به 12 پنوماتیک

  کد: CNN00036رابط مستقیم پنوماتیک قطر داخلی: 8 به 12 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT اورینگ NBR برای اتصال شیلنگ با قطر 8 و 12 میلیمتر ساخت چین

  105,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 12 به 12
  220,000 ریال
  واسط 14 پنوماتیک

  کد CNN00040رابط مستقیم پنوماتیک بین راهی سایز(قطر داخلی): 14 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک (PBT) دارای اورینگ NBR ساخت چین مناسب لوله و شیلنگ با قطر 14 میلیمتر

  220,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 4 به 4
  110,000 ریال
  واسط 10 به 12 پنوماتیک

  کد: CNN00034رابط مستقیم پنوماتیک قطر داخلی: 10 به 12 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT اورینگ NBR برای اتصال شیلنگ با قطر 10 و 12 میلیمتر ساخت چین

  110,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 4 به 4
  75,000 ریال
  واسط 4 به 8 پنوماتیک

  کد: CNN00030رابط مستقیم پنوماتیک قطر داخلی: 4 به 8 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT اورینگ NBR برای اتصال شیلنگ با قطر 4 و 8 میلیمتر ساخت چین

  75,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 4 به 4
  95,000 ریال
  واسط 6 به 12 پنوماتیک

  کد: CNN00035رابط مستقیم پنوماتیک قطر داخلی: 6 به 12 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT اورینگ NBR برای اتصال شیلنگ با قطر 6 و 12 میلیمتر ساخت چین

  95,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 4 به 4
  270,000 ریال
  واسط 12 به 14 پنوماتیک

  کد: CNN00037رابط مستقیم پنوماتیک قطر داخلی: 12 به 14 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT اورینگ NBR برای اتصال شیلنگ با قطر 12 و 14 میلیمتر ساخت چین

  270,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 4 به 4
  270,000 ریال
  واسط 12 به 16 پنوماتیک

  کد: CNN00039رابط مستقیم پنوماتیک قطر داخلی: 12 به 16 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT اورینگ NBR برای اتصال شیلنگ با قطر 12 و 16 میلیمتر ساخت چین

  270,000 ریال
  موجود
 • رابط پنوماتیک واسط 4 به 4
  355,000 ریال
  واسط 8 به 14 پنوماتیک

  کد: CNN00042رابط مستقیم پنوماتیک قطر داخلی: 8 به 14 میلیمتر جنس بدنه: پلاستیک PBT اورینگ NBR برای اتصال شیلنگ با قطر 8 و 14 میلیمتر ساخت چین

  355,000 ریال
  موجود