ماژول شارژر باتری

ماژول شارژر باتری

ویژگی های ماژول کنترل شارژ باتری:

1. کنترل شارژ و تخلیه باتری، پس از تنظیم به طور خودکار خاموش می شود.

2. شارژ و زمان تخلیه را می توان تنظیم کرد.

3. با عملکرد ارتباط پورت سریال، وضعیت کار رله را می توان در زمان واقعی از طریق پورت سریال کنترل کرد.

4. یک عملکرد توقف اضطراری کلیدی وجود دارد (کلید STOP)، با حفاظت از اتصال معکوس، اتصال معکوس نمی سوزد.

نمایش 1 - 12 از 13 آیتم