جک اکچویتور خطی برقی

جک اکچویتور خطی برقی

جک اکچویتور خطی برقی  یا عملگرهای برقی (محرک برقی):

محرک به اجزای دستگاهی گفته می شود که وظیفه حرکت و کنترل مکانیسم یا سیستم را دارد، به عنوان مثال با باز کردن یک سوپاپ. به عبارت ساده ، این یک "حرکت دهنده" است. محرک ها یا اکچویتور ها  به یک منبع انرژی نیاز دارند که می تواند جریان برق یا فشار هیدرولیک یا پنوماتیک باشد. پس از اعمال منبع انرژی به عملگر، بصورت مکانیکی پاسخ خواهد داد.

نمایش 1 - 12 از 27 آیتم
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن مدل LA Q
  25,500,000 ریال
  جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن...

  کد MDG00225جک برقی خطی(اکچویتور خطی)ولتاژ : 12V DCکورس : 100 میلیمتر نیرو : 1000 نیوتنسرعت : 7.2 میلیمتر / ثانیه سرعت بار کامل : 6mm/sجریان بار کامل : 2Aحداکثر لود : 1200 نیوتن پیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE, IP66دمای کارکرد : 40- الی 65 C تخفیف در خرید بیش از 10 عدد

  25,500,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 450 نیوتن مدل CLA12-2D
  25,500,000 ریال
  جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 500 نیوتن...

  کد MDG00015جک برقی خطی(اکچویتور خطی) ولتاژ: 12ولت DC مدل: LA-Q کورس اکچویتور خطی(طول بازو): 100 میلیمتر سرعت بار کامل: 14.5 میلیمتر در ثانیه سرعت متوسط:16.5 میلیمتر در ثانیه نیرو: 500 نیوتون جریان بار کامل : 2A دارای لمیت سوئیچ(limit swich) ابتدا و انتها پیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE,...

  25,500,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 450 نیوتن مدل CLA12-2D
  26,500,000 ریال
  جک برقی خطی 24 ولت 100 میلیمتر 500 نیوتن...

  کد MDG00226جک برقی خطی(اکچویتور خطی) ولتاژ: 24ولت DC مدل: LA-Q کورس اکچویتور خطی(طول بازو): 100 میلیمتر سرعت بار کامل: 14.5 میلیمتر در ثانیه سرعت متوسط:16.5 میلیمتر در ثانیه نیرو: 500 نیوتون جریان بار کامل : 2A دارای لمیت سوئیچ(limit swich) ابتدا و انتها پیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE,...

  26,500,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن مدل LA Q
  29,680,000 ریال
  جک برقی خطی 12 ولت 200 میلیمتر 500 نیوتن...

  کد MDG00232جک برقی خطی(اکچویتور خطی)ولتاژ : 12V DCکورس : 200 میلیمتر نیرو : 500 نیوتنسرعت : 16.5 میلیمتر / ثانیه سرعت بار کامل : 14.5mm/sجریان بار کامل : 2Aپیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE, IP66دمای کارکرد : 40- الی 65 C تخفیف در خرید بیش از 10 عدد

  29,680,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 24 ولت 150 میلیمتر 1000 نیوتن مدل LA Q
  30,740,000 ریال
  جک برقی خطی 24 ولت 200 میلیمتر 1000 نیوتن...

  کد MDG00235جک برقی خطی(اکچویتور خطی)ولتاژ : 24V DCکورس : 200 میلیمترنیرو : 1000 نیوتنسرعت : 7.2 میلیمتر / ثانیهسرعت بار کامل : 6mm/sجریان بار کامل : 2Aحداکثر لود : 1200 نیوتنپیوستگی کارکرد : 10 درصداستاندارد : CE, IP66دمای کارکرد : 40- الی 65 C تخفیف در خرید بیش از 10 عدد

  30,740,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن مدل LA Q
  26,500,000 ریال
  جک برقی خطی 12 ولت 150 میلیمتر 1000 نیوتن...

  کد MDG00230جک برقی خطی(اکچویتور خطی)ولتاژ : 12V DCکورس : 150 میلیمتر نیرو : 1000 نیوتنسرعت : 7.2 میلیمتر / ثانیه سرعت بار کامل : 6mm/sجریان بار کامل : 2Aحداکثر لود : 1200 نیوتن پیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE, IP66دمای کارکرد : 40- الی 65 C تخفیف در خرید بیش از 10 عدد

  26,500,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن مدل LA Q
  30,800,000 ریال
  جک برقی خطی 24 ولت 200 میلیمتر 500 نیوتن...

  کد MDG00233جک برقی خطی(اکچویتور خطی)ولتاژ : 24V DCکورس : 200 میلیمتر نیرو : 500 نیوتنسرعت : 16.5 میلیمتر / ثانیه سرعت بار کامل : 14.5mm/sجریان بار کامل : 2Aپیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE, IP66دمای کارکرد : 40- الی 65 C تخفیف در خرید بیش از 10 عدد

  30,800,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن مدل LA Q
  29,640,000 ریال
  جک برقی خطی 12 ولت 200 میلیمتر 1000 نیوتن...

  کد MDG00234جک برقی خطی(اکچویتور خطی)ولتاژ : 12V DCکورس : 200 میلیمتر نیرو : 1000 نیوتنسرعت : 7.2 میلیمتر / ثانیه سرعت بار کامل : 6mm/sجریان بار کامل : 2Aحداکثر لود : 1200 نیوتن پیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE, IP66دمای کارکرد : 40- الی 65 C تخفیف در خرید بیش از 10 عدد

  29,640,000 ریال
  موجود
 • جک 1200- 50MM - 12V DC-5MM/S -3000N
  35,250,000 ریال
  جک برقی خطی 12 ولت 50 میلیمتر 3000 نیوتون...

  کد محصول MDG00208جک برقی خطی (اکچویتور خطی)ولتاژ: 12 ولت DCمدل: LAC 1200کورس اکچویتور خطی (طول بازو): 50 میلیمترسرعت: 5 میلیمتر در ثانیهنیرو: 3000 نیوتوندارای لیمیت سوئیچ (limit swich)

  35,250,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن مدل LA Q
  26,500,000 ریال
  جک برقی خطی 12 ولت 150 میلیمتر 500 نیوتن...

  کد MDG00228جک برقی خطی(اکچویتور خطی)ولتاژ : 12V DCکورس : 150 میلیمتر نیرو : 500 نیوتنسرعت : 16.5 میلیمتر / ثانیه سرعت بار کامل : 14.5mm/sجریان بار کامل : 2Aپیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE, IP66دمای کارکرد : 40- الی 65 C تخفیف در خرید بیش از 10 عدد

  26,500,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن مدل LA Q
  27,500,000 ریال
  جک برقی خطی 24 ولت 150 میلیمتر 500 نیوتن...

  کد MDG00229جک برقی خطی(اکچویتور خطی)ولتاژ : 24V DCکورس : 150 میلیمتر نیرو : 500 نیوتنسرعت : 16.5 میلیمتر / ثانیه سرعت بار کامل : 14.5mm/sجریان بار کامل : 2Aپیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE, IP66دمای کارکرد : 40- الی 65 C تخفیف در خرید بیش از 10 عدد

  27,500,000 ریال
  موجود
 • جک برقی خطی 12 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن مدل LA Q
  26,500,000 ریال
  جک برقی خطی 24 ولت 100 میلیمتر 1000 نیوتن...

  کد MDG00227جک برقی خطی(اکچویتور خطی)ولتاژ : 24V DCکورس : 100 میلیمتر نیرو : 1000 نیوتنسرعت : 7.2 میلیمتر / ثانیه سرعت بار کامل : 6mm/sجریان بار کامل : 2Aحداکثر لود : 1200 نیوتن پیوستگی کارکرد : 10 درصد استاندارد : CE, IP66دمای کارکرد : 40- الی 65 C تخفیف در خرید بیش از 10 عدد

  26,500,000 ریال
  موجود