جک اکچویتور خطی برقی

جک اکچویتور خطی برقی

جک اکچویتور خطی برقی  یا عملگرهای برقی (محرک برقی):

محرک به اجزای دستگاهی گفته می شود که وظیفه حرکت و کنترل مکانیسم یا سیستم را دارد، به عنوان مثال با باز کردن یک سوپاپ. به عبارت ساده ، این یک "حرکت دهنده" است. محرک ها یا اکچویتور ها  به یک منبع انرژی نیاز دارند که می تواند جریان برق یا فشار هیدرولیک یا پنوماتیک باشد. پس از اعمال منبع انرژی به عملگر، بصورت مکانیکی پاسخ خواهد داد.

نمایش 1 - 12 از 45 آیتم