نماد اعتماد الکترونیکی

رهگیری سفارش

ارمیچر قوی و پرسرعت

ارمیچر قوی و پرسرعت
آرمیچر وسیله ست که انرژی پتانسیل الکتریکی را به انرژی جنبشی و حرکتی تبدیل می کند و که اینکه این انرژی  را  به وسیله‌ ی عبور یک جریان از سیم پیج موتور ایجاد می‌نماید،
در واقع آرمیچر ولتاژ ورودی به آن اعمال می‌گردد وجریان متناوب (AC) را در یک ماشین الکتریکی حمل می کند.
در واقع بخشی از ژنراتور که در آن ولتاژ تولید می شود وکاربرد این وسیله ارتباط بین دو شار مغناطیسی است
از قسمت های تشکیل دهنده آرمیچر میتوان :1)هسته مرکزی آرمیچر  2)سیم پیچ 3)کوموتاتور 4)شفت  نام برد
سما موتور ارائه دهنده انواع الکتروموتور های ac .dc  با ولتاژ، جریان های مختلف می باشد

انواع الکتروموتورهای دیسی:

موتور های بدون گیربکس

موتور گیربکس دار

موتورهای براشلس Brushless