پیچ سرگرد مته ای سایز 4.2

موجود
4,200 ریال

طول - 19میلیمتروزن: 1.86 گرم
طول - 25میلیمتروزن: 2.27 گرم
هیچ نظری ارسال نشده