پیچ بولتکس سایز 7.5

موجود
12,390 ریال

طول - 70میلیمتروزن: 12.39 گرم
طول - 80میلیمتروزن: 14.89 گرم
طول - 100میلیمتروزن: 17.26 گرم
هیچ نظری ارسال نشده