ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی

ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی

برد BMS (سیستم مدیریت باتری) یک جزء حیاتی در بسیاری از دستگاه‌هایی است که با باتری کار می‌کنند، به ویژه در سیستم‌هایی که از باتری‌های لیتیوم یون یا لیتیوم پلیمر استفاده می‌کنند. وظیفه اصلی آن مدیریت و نظارت بر عملکرد، ایمنی و طول عمر باتری است.

نمایش 1 - 20 از 45 آیتم
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل 20 آمپر BMS 20S-15A با پورت مشترک شارژر
  5,300,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل...

  کد محصول:BMS00045برد مدیریت باتری لیتیومی 10S10 سل 20 آمپر ولتاژ باتری:36V،ولتاژ شارژر:42Vپورت شارژر مجزا (-C) پورت خروجی (-P) قابلیت اتصال سنسور دما و کلیدپورت اتصال باتری 11 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت از شارژر و تخلیهابعاد:34*9*63میلیمتر 

  5,300,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل 35 آمپر BMS 10S-35A
  7,150,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل...

  کد محصول:BMS00038برد مدیریت باتری لیتیومی 10S10 سل 35 آمپر ولتاژ باتری:36V،ولتاژ شارژر:42Vپورت شارژر مجزا (-C)پورت خروجی (-P)پورت اتصال باتری 11 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت از شارژر و تخلیهابعاد:50*9*70میلیمتر 

  7,150,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل 15 آمپر BMS 10S-15A با پورت مجزا
  4,000,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل...

  کد محصول:BMS00043برد مدیریت باتری لیتیومی 10S10 سل 15 آمپر ولتاژ باتری:36V،ولتاژ شارژر:42Vپورت مجرا شارژر (-C) پورت خروجی (-P)قابلیت اتصال سنسور دما و کلیدپورت اتصال باتری 11 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت از شارژر و تخلیهابعاد:32*9*63میلیمتر 

  4,000,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل 30 آمپر BMS 10S-30A
  7,150,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل...

  کد محصول:BMS00037برد مدیریت باتری لیتیومی 10S10 سل 30 آمپر ولتاژ باتری:36V،ولتاژ شارژر:42Vپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 11 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت از شارژر و تخلیهابعاد:50*9*70میلیمتر 

  7,150,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل 80 آمپر BMS 13S-80A
  10,000,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 17 سل...

  کد محصول:BMS00017 برد مدیریت باتری لیتیومی 17S17 سل 20 آمپر ولتاژ باتری:62.9V،ولتاژ شارژر:71.4 ولتپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 18 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:56*8*77میلیمتر 

  10,000,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل 80 آمپر BMS 13S-80A
  5,700,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 8 سل 30...

  کد محصول:BMS00021 برد مدیریت باتری لیتیومی 8S8 سل 30 آمپر ولتاژ باتری:29.6V،ولتاژ شارژر:33.6 ولتپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 8 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:50*9*70میلیمتر 

  5,700,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 16 سل 50 آمپر BMS 16S-50A
  16,000,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 16 سل...

  کد محصول:BMS00028 برد مدیریت باتری لیتیومی 16S16 سل 60 آمپر ولتاژ باتری:59.2V،ولتاژ شارژر:67.2 ولتپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 17 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:63*9*130میلیمتر 

  16,000,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 20 سل 50 آمپر BMS 20S-50A
  18,200,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 20 سل...

  کد محصول:BMS00032برد مدیریت باتری لیتیومی 20S20 سل 50 آمپر ولتاژ باتری:74V،ولتاژ شارژر:84Vپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 14و 7 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت از شارژر و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:63*9*130میلیمتر 

  18,200,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل 80 آمپر BMS 13S-80A
  4,450,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 6 سل 20...

  کد محصول:BMS00015 برد مدیریت باتری لیتیومی 6S6 سل 20 آمپر ولتاژ باتری:22.2V،ولتاژ شارژر:25.2 ولتپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 7 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:34*6.5*61میلیمتر 

  4,450,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 16 سل 50 آمپر BMS 16S-50A
  13,200,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 16 سل...

  کد محصول:BMS00027 برد مدیریت باتری لیتیومی 16S16 سل 50 آمپر ولتاژ باتری:59.2V،ولتاژ شارژر:67.2 ولتپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 17 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:63*9*130میلیمتر 

  13,200,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل 40 آمپر BMS 10S-40A
  12,100,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل...

  کد محصول:BMS00039 برد مدیریت باتری لیتیومی 10S10 سل 40 آمپر ولتاژ باتری:36V،ولتاژ شارژر:42Vپورت  مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 11 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت از شارژر و تخلیهابعاد:63*9*130میلیمتر 

  12,100,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل 60 آمپر BMS 10S-60A
  14,500,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل...

  کد محصول:BMS00040 برد مدیریت باتری لیتیومی 10S10 سل 60 آمپر ولتاژ باتری:36V،ولتاژ شارژر:42Vپورت  مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 11 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت از شارژر و تخلیهابعاد:63*9*130میلیمتر 

  14,500,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل 15 آمپر BMS 10S-15A با پورت مجزا
  4,230,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل...

  کد محصول:BMS00042برد مدیریت باتری لیتیومی 10S10 سل 15 آمپر ولتاژ باتری:36V،ولتاژ شارژر:42Vپورت مشترک شارژر و خروجی (-P) قابلیت اتصال سنسور دما و کلیدپورت اتصال باتری 11 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت از شارژر و تخلیهابعاد:32*9*63میلیمتر 

  4,230,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل 80 آمپر BMS 13S-80A
  3,800,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 6 سل 15...

  کد محصول:BMS00014 برد مدیریت باتری لیتیومی 6S6 سل 15 آمپر ولتاژ باتری:22.2V،ولتاژ شارژر:25.2 ولتپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 7 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:34*6.5*61میلیمتر 

  3,800,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل 80 آمپر BMS 13S-80A
  5,200,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 6 سل 25...

  کد محصول:BMS00016 برد مدیریت باتری لیتیومی 6S6 سل 25 آمپر ولتاژ باتری:22.2V،ولتاژ شارژر:25.2 ولتپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 7 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:34*6.5*61میلیمتر 

  5,200,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل 80 آمپر BMS 13S-80A
  6,800,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 7 سل 40...

  کد محصول:BMS00019 برد مدیریت باتری لیتیومی 7S7 سل 40 آمپر ولتاژ باتری:25.9V،ولتاژ شارژر:29.4 ولتپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 8 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:50*6.5*70میلیمتر 

  6,800,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل 20 آمپر BMS 20S-15A با پورت مشترک شارژر
  6,400,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 10 سل...

  کد محصول:BMS00044برد مدیریت باتری لیتیومی 10S10 سل 20 آمپر ولتاژ باتری:36V،ولتاژ شارژر:42Vپورت مشترک شارژر و خروجی (-P) قابلیت اتصال سنسور دما و کلیدپورت اتصال باتری 11 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت از شارژر و تخلیهابعاد:50*9*70میلیمتر 

  6,400,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل 20 آمپر BMS 13S-20A
  6,500,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل...

  کد محصول:BMS00002برد مدیریت باتری لیتیومی 13S13 سل 20 آمپر ولتاژ باتری:48V،ولتاژ شارژر:56-60Vدارای پورت شارژر مجزا (-C)پورت خروجی (-P)پورت اتصال باتری 14 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهابعاد:34.5*9*63.5میلیمتر 

  6,500,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل 60 آمپر BMS 13S-60A
  16,000,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل...

  کد محصول:BMS00005برد مدیریت باتری لیتیومی 13S13 سل 60 آمپر ولتاژ باتری:48V،ولتاژ شارژر:56-60Vپورت مشترک شارژر و  خروجی (-P)پورت اتصال باتری 14 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماابعاد:63*9*128میلیمتر 

  16,000,000 ریال
  موجود
 • ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل 80 آمپر BMS 13S-80A
  18,500,000 ریال
  ماژول مدیریت و کنترل باتری لیتیومی 13 سل...

  کد محصول:BMS00006 برد مدیریت باتری لیتیومی 13S13 سل 80 آمپر ولتاژ باتری:48V،ولتاژ شارژر:56-60Vپورت مشترک شارژر و خروجی (-P)پورت اتصال باتری 14 پینمحافظت در برابر اتصال کوتاهحفاظت شارژ و تخلیهدارای سنسور دماجریان لحظه ای:350 آمپرابعاد:63*15*128میلیمتر 

  18,500,000 ریال
  موجود