ولت متر و آمپرمتر

ولت متر و آمپرمتر

ماژول‌های ولت‌متر و آمپرمتر، ابزارهای الکترونیکی هستند که برای اندازه‌گیری و نمایش ولتاژ و جریان الکتریکی در یک مدار یا سیستم استفاده می‌شوند. این ماژول‌ها معمولاً شامل یک صفحه نمایش، سنسورهای مخصوص و مدارهای الکترونیکی هستند که به کاربر امکان اندازه‌گیری دقیق ولتاژ و جریان را فراهم می‌کنند.

عملکرد ماژول‌های ولت‌متر و آمپرمتر:

  • اندازه‌گیری ولتاژ: این ماژول‌ها ولتاژ ورودی را از طریق سنسورهای مخصوص اندازه‌گیری کرده و نتیجه را بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهند.
  • اندازه‌گیری جریان: آمپرمترها جریان عبوری از مدار را اندازه‌گیری کرده و مقدار آن را به کاربر نشان می‌دهند.
  • توانایی نمایش دقیق: این ماژول‌ها معمولاً دارای صفحه نمایش دیجیتال هستند که به کاربر امکان نمایش دقیق مقادیر ولتاژ و جریان را می‌دهند.
نمایش 1 - 20 از 30 آیتم