خازن راه انداز الکتروموتور

خازن راه انداز الکتروموتور

خازن راه انداز الکتروموتورچیست

در موتورهای تک فاز القایی  دو سیم پیچ کمکی و اصلی وجود دارد. برای ایجاد گشتاور و راه اندازی موتور به یک اختلاف فاز جریانی بین سیم پیچ کمکی و اصلی نیاز است  . این اختلاف فاز توسط یک خازن با نام خازن راه انداز ایجاد می شود . خازنهای راه انداز نسبت به ابعادشان دارای ظرفیت خازنی بیشتر و همچنین ولتاژ بزرگی هستند. این خازنها به صورت موقت در مدار قرار می گیرند .  اگر در زمان  طولانی تحت جریان قرار داشته باشند آسیب خواهند دید . به همین خاطر از یک کلید در مدار  استفاده می شود و پس از راه اندازی این خازن را از مدار خارج میکند.

این نوع خازن ها به عنوان راه اندازی الکتروموتور های القایی کاربرد دارد. و در برخی موارد به خازن الکتروموتور تک فاز نامیده می شود

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم