نماد اعتماد الکترونیکی

رهگیری سفارش

ترانس کاهنده

ترانس کاهنده

فروشگاه اینترنتی انواع ترانسفوورماتور کاهنده

تبدیل ولتاژ 220 ولت برق شهر به ولتاژ های پایینتر - 6 ولت، 12 ولت، 24 ولت، 36 ولت، 48 ولت و...

کیفیت ساخت بالا، تحویل جریان و توان واقعی

انواع صنعتی و دائم کار

ضمانت قیمت و کیفیت

ارسال به سراسر کشور در کوتاهترین زمان

سما موتور

نمایش 1 - 16 از 18 آیتم
 • 2,700,000 ریال

  کد: PTR00023ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتجریان نامی خروجی: 10 آمپر واقعی(تضمینی)توان نامی : 240 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 1.5قطر سیم خروجی: 4.5نوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  2,700,000 ریال
  موجود
 • 1,270,000 ریال

  کد: PTR00010ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 12 ولتجریان نامی خروجی: 6 آمپرقطر سیم خروجی: 2.5توان نامی: 72 ولت آمپر واقعینوع : هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای یکسال گارانتی

  1,270,000 ریال
  موجود
 • 3,850,000 ریال

  کد PTR00003ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان خروجی : 15 آمپر(واقعی و تضمینی)توان نامی :360 VAنوع : هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهقطر سیم خروجی: 6 میلیمتردارای یکسال گارانتی

  3,850,000 ریال
  موجود
 • 4,200,000 ریال

  کد: PTR00002ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان نامی خروجی : 20 آمپر واقعی (با تضمین)توان نامی :480 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 2.5قطر سیم خروجی: 6نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  4,200,000 ریال
  موجود
 • 3,150,000 ریال

  کد: PTR00024ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتجریان نامی خروجی: حدود 20 آمپرتوان نامی: 480 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 6نوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیک سال گارانتی

  3,150,000 ریال
  موجود
 • 1,100,000 ریال

  کد: PTR00008ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 24 ولت ACجریان نامی خروجی : 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 72 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 1قطر سیم خروجی: 1فرکانس 50-60 هرتزنوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  1,100,000 ریال
  موجود
 • 1,680,000 ریال

  کد: PTR00007ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتقطر سیم خروجی: 2.5جریان نامی خروجی: 5 آمپر واقعیتوان نامی: 120 ولت آمپرنوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیکسال گارانتی

  1,680,000 ریال
  موجود
 • 3,050,000 ریال

  کد: PTR00004ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 12 ولتجریان نامی خروجی: 20 آمپر (واقعی و تضمینی)قطر سیم خروجی: 6نوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیک سال گارانتی

  3,050,000 ریال
  موجود
 • 1,670,000 ریال

  کد: PTR00022ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :12 ولتجریان نامی خروجی : 10 آمپر واقعی (تضمیمی)توان نامی :120 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 4.5نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  1,670,000 ریال
  موجود
 • 720,000 ریال

  کد: PTR00011ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان نامی خروجی : 1 آمپر واقعیتوان نامی :24 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 1نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهدارای یک سال گارانتی

  720,000 ریال
  موجود
 • 640,000 ریال

  کد: PTR00015ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 6 ولتجریان نامی خروجی: 6 آمپر واقعیتوان نامی: 36 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 2.5هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیکسال گارانتی

  640,000 ریال
  موجود
 • 610,000 ریال

  کد: PTR00006ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 12 ولت ACقطر سیم خروجی: 2.5جریان نامی خروجی: 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 36 ولت آمپرفرکانس کاری: 50-60 هرتزنوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای یک سال گارانتی

  610,000 ریال
  موجود
 • 5,350,000 ریال

  کد PTR00029ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ نامی خروجی: 24 ولت ACجریان نامی خروجی: 30 آمپرقطر سیم خروجی: 6توان نامی: 720 ولت آمپر (واقعی و تضمینی)فرکانس: 50-60 هرتزایزولهدارای یکسال گارانتیجنس سیم: مسنوع هسته: فلزی

  5,350,000 ریال
  موجود
 • 8,500,000 ریال

  کد PTR00031ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی:220-240 ولت ACولتاژ خروجی: 24 ولت ACجریان: 50 آمپر واقعی(تضمینی)قطر سیم ورودی: 2.5قطر سیم خروجی: 6 ورودی: 2 سیم مشکیخروجی: 2 سیم قرمزنوع هسته: فلزی جنس سیم: مسیدارای یکسال گارانتی

  8,500,000 ریال
  موجود
 • 520,000 ریال

  کد: PTR00016ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 6 ولتجریان نامی خروجی: 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 18 ولت آمپرقطر سیم خروجی:  1.5جنس سیم: مسیهسته فلزیایزولهورودی : 2 سیم مشکیخروجی :2 سیم آبیدارای یک سال گارانتی

  520,000 ریال
  موجود
 • 288,000 ریال

  کد PTR00017نوع ترانسفورماتور: ترانس کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ نامی خروجی: 6 ولت ACجریان نامی خروجی: 1 آمپرقطر سیم خروجی: 2.5توان نامی: 6 ولت آمپر (واقعی و تضمینی)فرکانس کاری: 50-60 هرتزایزولهدارای یکسال گارانتیجنس سیم: مس

  288,000 ریال
  موجود