سوئیچ جیوه ای

سوئیچ جیوه ای

کلید جیوه ای که به عنوان کلید شیب جیوه یا کلید فعال شده با جیوه نیز شناخته می شود، یک کلید الکتریکی است که از خواص رسانایی جیوه مایع برای کنترل جریان الکتریسیته استفاده می کند.

این سوئیچ از یک لامپ شیشه ای یا فلزی پر از جیوه و دو یا چند کنتاکت الکتریکی تشکیل شده است. هنگامی که سوئیچ کج می شود یا حرکت می کند، جیوه داخل لامپ غلت می خورد و با پایانه های الکتریکی تماس پیدا می کند و مدار را می بندد و به جریان اجازه می دهد. هنگامی که سوئیچ به موقعیت اولیه خود باز می گردد، جیوه از کنتاکت ها جدا می شود و مدار را باز می کند و جریان را قطع می کند.

کلیدهای جیوه ای در کاربردهای مختلفی مانند ترموستات ها، سنسورهای سطح، تجهیزات خودرو و دستگاه های حساس به شیب استفاده می شوند.

نمایش 1 - 7 از 7 آیتم