چراغ ترمز

چراغ ترمز

چراغ ترمز عقب اسکوتر برقی، مخصوص اسکوترهای شیائومی  و سایر اسکوترهای برقی تاشو یک ویژگی ایمنی است که با فشرده شدن اهرم ترمز اسکوتر یا درگیر شدن ترمز الکترونیکی فعال می شود. این چراغ ترمز در قسمت عقب اسکوتر قرار دارد، یا در گلگیر ادغام شده یا به طور جداگانه نصب میشود.

هنگامی که ترمز اعمال می شود، چراغ ترمز عقب روشن می شود و به سایر کاربران جاده نشان می دهد که اسکوتر در حال کاهش سرعت یا توقف است که به افزایش دید کمک می کند و اطمینان می دهد که دیگران از اهداف اسکوتر آگاه هستند و به ایمنی کلی در جاده کمک می کند.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم