دیود ها

دیود ها

 دیود ها یکی از المانهای پر کاربرد الکترونیکی می باشند . که جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می دهند. و در جهت دیگر همانند یک شیر یک طرفه مکانیکی از عبور جریان از خود مقاومت بالایی نشان می دهند. از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی عبور جریان را از خود ممکن می سازد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (بایاس مستقیم) یعنی مثبت به آند و منفی به کاتد آن وصل شود. و مقدار ولتاژی که باعث می شود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی در بایاس مستقیم نماید ولتاژ آستانه آن دیود نامیده می شود.

نمایش 1 - 6 از 6 آیتم