پروگرامر

پروگرامر دستگاهی است که با کمک کامپیوتر یا بدون کامپیوتر قادر به انتقال برنامه یا تغییر تنظیمات یک قطعه الکترونیکی برنامه پذیر است.

پروگرام کردن در واقع عملیاتی است که زبان برنامه نویسی را به زبان ماشین تبدیل کرده تا پردازنده بتواند عملیات مورد نظر را اجرا کند.

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم