سنباده سر دریلی

سنباده سر دریلی

سنباده سر دریلی برای صیقل دادن سطوح و یا داخل شیارها مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل کاربرد های مختلف این سنباده و گستردگی استفاده از آن در صنایع و مصارف مختلف، از گرید های زبر و نرم آن استفاده می شود.این سنباده سر دریلی چتری مقاوم و با کیفیت را میتوانید به دریل خود وصل کنید و به استفاده از آن به اجسام مورد نظر خود شکل دهید .

نمایش 1 - 11 از 11 آیتم
 • سنباده سر دریل چتری 25*20
  200,000 ریال
  سنباده سر دریل چتری 25*25

  کد محصول:TOL00147سنباده سر دریل  مدل چتری  سایز: 25*25 ساخت چین ماکزیمم چرخش:15500rpm مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  200,000 ریال
  موجود
 • سنباده سر دریل چتری 25*20
  180,000 ریال
  سنباده سر دریل چتری 25*20

  کد محصول:TOL00136سنباده سر دریل  مدل چتری  سایز: 20*25 ساخت چین ماکزیمم چرخش:15500rpm مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  180,000 ریال
  موجود
 • سنباده سر دریل چتری 25*20
  220,000 ریال
  سنباده سر دریل چتری 25*30

  کد محصول:TOL00148سنباده سر دریل  مدل چتری  سایز: 25*30 ساخت چین ماکزیمم چرخش:14000rpm مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  220,000 ریال
  موجود
 • سنباده سر دریل مخروطی 39*20
  200,000 ریال
  سنباده سر دریل مخروطی 37*25

  کد محصول:TOL00155سنباده سر دریل  مدل مخروطی سایز: 25*37 ساخت چین مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  200,000 ریال
  موجود
 • سنباده سر دریل مخروطی 39*20
  200,000 ریال
  سنباده سر دریل مخروطی 40*30

  کد محصول:TOL00156سنباده سر دریل  مدل مخروطی سایز: 40*30 ساخت چین مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  200,000 ریال
  موجود
 • سنباده سر دریل مخروطی 39*20
  160,000 ریال
  سنباده سر دریل مخروطی 39*20

  کد محصول:TOL00137سنباده سر دریل  مدل مخروطی سایز: 20*37 ساخت چین مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  160,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (3 رای)
 • سنباده سر دریل چتری 25*20
  220,000 ریال
  سنباده سر دریل چتری 25*35

  کد محصول:TOL00149سنباده سر دریل  مدل چتری  سایز: 25*35 ساخت چین ماکزیمم چرخش:13000rpm مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  220,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)
 • سنباده سر دریل چتری 25*20
  220,000 ریال
  سنباده سر دریل چتری 25*40

  کد محصول:TOL00150سنباده سر دریل  مدل چتری  سایز: 25*40 ساخت چین ماکزیمم چرخش:12500rpm مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  220,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)
 • سنباده سر دریل چتری 25*50
  320,000 ریال
  سنباده سر دریل چتری 25*50

  کد محصول:TOL00151سنباده سر دریل  مدل چتری  سایز: 25*50 ساخت چین ماکزیمم چرخش:12000rpm مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  320,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)
 • سنباده سر دریل چتری 25*50
  370,000 ریال
  سنباده سر دریل چتری 25*80

  کد محصول:TOL00153سنباده سر دریل  مدل چتری  سایز: 25*80 ساخت چین ماکزیمم چرخش:10000rpm مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  370,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)
 • سنباده سر دریل چتری 25*50
  350,000 ریال
  سنباده سر دریل چتری 25*60

  کد محصول:TOL00152سنباده سر دریل  مدل چتری  سایز: 25*60 ساخت چین ماکزیمم چرخش:10800rpm مناسب پرداخت و سنباده کاری با دریل بسیار کاربردی در صنایع مختلف

  350,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)