سنگ دریل

سنگ دریل

سنگ دریل مناسب برای لبه دار کردن و شکل و شیار دادن به انواع اجسام آهنی،پلاستیکی ،سنگی و... میباشد.

زیرشاخه ها

نمایش 1 - 17 از 17 آیتم
 • سنگ توپی دریل رنگ سفید سایز 6*25
  160,000 ریال
  سنگ توپی دریل رنگ سفید سایز 6*25

  کد محصول:TOL00140سنگ استوانه ای دریل سایز 25mm رنگ سفید  کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:6*25

  160,000 ریال
  موجود
 • سنگ کله قندی دریل رنگ سفید سایز 16mm
  160,000 ریال
  سنگ کله قندی دریل رنگ سفید سایز 16mm

  کد محصول:TOL00133سنگ استوانه ای دریل سایز 16mm رنگ سفید  کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:57*16 وزن 18 گرم

  160,000 ریال
  موجود
 • سنگ کله قندی دریل سایز 34*20
  160,000 ریال
  سنگ کله قندی دریل سایز 34*20

  کد محصول:TOL00129سنگ استوانه ای دریل سایز 20mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:57*20 طول سنگ 34 میلیمتر  وزن 19 گرم

  160,000 ریال
  موجود
 • سنگ کله قندی دریل سایز 16mm
  160,000 ریال
  سنگ کله قندی دریل سایز 16mm

  کد محصول:TOL00112سنگ استوانه ای دریل سایز 16mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:53*16 وزن 17 گرم

  160,000 ریال
  موجود
 • سنگ تخت دریل رنگ سفید سایز 6*10*40
  310,000 ریال
  سنگ تخت دریل رنگ سفید سایز 6*10*40

  کد محصول:TOL00139سنگ تخت دریل سایز 6*10*40 میلیمتر  رنگ سفید  کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:6*9*37 میلیمتر 

  310,000 ریال
  موجود
 • سنگ کله قندی دریل سایز 16mm
  160,000 ریال
  سنگ کله قندی دریل سایز 25mm

  کد محصول:TOL00114سنگ استوانه ای دریل سایز 25mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:60*25 وزن 29 گرم

  160,000 ریال
  موجود
 • سنگ استوانه ای دریل سایز 20mm
  130,000 ریال
  سنگ استوانه ای دریل سایز 20mm

  کد محصول:TOL00109سنگ استوانه ای دریل سایز 20mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:50*20 وزن 24 گرم ساخت چین

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)
 • سنگ استوانه ای دریل سایز 20mm
  130,000 ریال
  سنگ استوانه ای دریل سایز 25mm

  کد محصول:TOL00110سنگ استوانه ای دریل سایز 25mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:55*25 وزن 40 گرم

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (2 رای)
 • سنگ استوانه ای دریل سایز 20mm
  130,000 ریال
  سنگ استوانه ای دریل سایز 30mm

  کد محصول:TOL00111سنگ استوانه ای دریل سایز 30mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:52*30 وزن 49 گرم

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)
 • سنگ کله قندی دریل سایز 16mm
  130,000 ریال
  سنگ کله قندی دریل سایز 38*20

  کد محصول:TOL00113سنگ استوانه ای دریل سایز 20mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:61*20 طول سنگ 38 میلیمتر  وزن 22 گرم

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (2 رای)
 • سنگ کله قندی دریل سایز 16mm
  130,000 ریال
  سنگ کله قندی دریل سایز 30mm

  کد محصول:TOL00115سنگ استوانه ای دریل سایز 30mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:60*30 وزن 41 گرم

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (2 رای)
 • سنگ استوانه ای دریل سایز 20mm
  130,000 ریال
  سنگ استوانه ای دریل سایز 16mm

  کد محصول:TOL00126سنگ استوانه ای دریل سایز 16mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:50*16 وزن 16 گرم ساخت چین

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (4 رای)
 • سنگ استوانه ای دریل رنگ سفید سایز 20mm
  130,000 ریال
  سنگ استوانه ای دریل رنگ سفید سایز 20mm

  کد محصول:TOL00130سنگ استوانه ای دریل سایز 20mm رنگ سفید کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد واقعی:50*18 وزن 23 گرم ساخت چین

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)
 • سنگ استوانه ای دریل رنگ سفید سایز 25mm
  130,000 ریال
  سنگ استوانه ای دریل رنگ سفید سایز 25mm

  کد محصول:TOL00131سنگ استوانه ای دریل سایز 25mm رنگ سفید کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد واقعی:48*23 وزن 31 گرم ساخت چین

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)
 • سنگ استوانه ای دریل رنگ سفید سایز 30mm
  130,000 ریال
  سنگ استوانه ای دریل رنگ سفید سایز 30mm

  کد محصول:TOL00132سنگ استوانه ای دریل سایز 30mm رنگ سفید کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد واقعی:51*27 وزن 44 گرم ساخت چین

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)
 • سنگ کله قندی دریل رنگ سفید سایز 36*25
  130,000 ریال
  سنگ کله قندی دریل رنگ سفید سایز 36*25

  کد محصول:TOL00134سنگ استوانه ای دریل سایز 25mm رنگ سفید  طول سنگ 36mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:59*25 وزن 35 گرم

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (2 رای)
 • سنگ کله قندی دریل رنگ سفید سایز 36*25
  130,000 ریال
  سنگ کله قندی دریل رنگ سفید سایز 39*25

  کد محصول:TOL00135سنگ استوانه ای دریل سایز 25mm رنگ سفید  طول سنگ 39mm کاربرد در سوراخ کردن،شکل و شیار دادن قابل استفاده برای سنگ، شیشه، فلز و... کیفیت بالا و بسیار مقاوم ابعاد:59*25 وزن 35 گرم

  130,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (1 رای)