هسته ترانس ایزوله آهنی سیلیس دار

هسته ترانس ایزوله آهنی سیلیس دار

فروشگاه اینترنتی سما موتور
خرید آنلاین انواع هسته و قرقره ترانس به صورت جزئی و کلی
ارسال به سراسر کشور با پست باربری و تیپاکس
جنس مرغوب و باکیفیت

نمایش 1 - 8 از 8 آیتم
 • هسته ترانس سایز 41
  700,000 ریال
  هسته ترانس سایز 41

  کد محصول : ITC00008 وزن 500 گرمضخامت 0.35 میلیمتربسته 131 تایی ورق eiجنس آهن سیلیس دارسایز استاندارد 41ارسال صرفاًتوسط تیپاکس صورت میگیرد

  700,000 ریال
  موجود
 • هسته ترانس سایز 48
  700,000 ریال
  هسته ترانس سایز 48

  کد محصول : ITC00002 وزن 500 گرمضخامت 0.35 میلیمتربسته 83 تایی ورق eiجنس آهن سیلیس دارسایز استاندارد 48ارسال صرفاًتوسط تیپاکس صورت میگیرد

  700,000 ریال
  موجود
 • هسته ترانس سایز 120
  700,000 ریال
  هسته ترانس سایز 120

  کد محصول : ITC00004 وزن 525 گرمضخامت 0.35 میلیمتربسته 14 تایی ورق eiجنس آهن سیلیس دارسایز استاندارد 120ارسال صرفاًتوسط تیپاکس صورت میگیرد

  700,000 ریال
  موجود
 • هسته ترانس سایز 84
  700,000 ریال
  هسته ترانس سایز 96

  کد محصول : ITC00005 وزن 500 گرمضخامت 0.35 میلیمتربسته 22 تایی ورق eiجنس آهن سیلیس دارسایز استاندارد 96ارسال صرفاًتوسط تیپاکس صورت میگیرد

  700,000 ریال
  موجود
 • هسته ترانس سایز 57
  700,000 ریال
  هسته ترانس سایز 57

  کد محصول : ITC00003 وزن 500 گرمضخامت 0.35 میلیمتربسته 61 تایی ورق eiجنس آهن سیلیس دارسایز استاندارد 57ارسال صرفاًتوسط تیپاکس صورت میگیرد

  700,000 ریال
  موجود
 • هسته ترانس سایز 84
  700,000 ریال
  هسته ترانس سایز 84

  کد محصول : ITC00007 وزن 514 گرمضخامت 0.35 میلیمتربسته 29 تایی ورق eiجنس آهن سیلیس دارسایز استاندارد 84ارسال صرفاًتوسط تیپاکس صورت میگیرد

  700,000 ریال
  موجود
 • هسته ترانس سایز 105
  700,000 ریال
  هسته ترانس سایز 105

  کد محصول : ITC00006 وزن 515 گرمضخامت 0.35 میلیمتربسته 18 تایی ورق eiجنس آهن سیلیس دارسایز استاندارد 105ارسال صرفاًتوسط تیپاکس صورت میگیرد

  700,000 ریال
  موجود
 • هسته ترانس سایز 66
  700,000 ریال
  هسته ترانس سایز 66

  کد محصول : ITC00001 وزن 500 گرمضخامت 0.35 میلیمتربسته 44 تایی ورق eiجنس آهن سیلیس دارسایز استاندارد 66ارسال صرفاًتوسط تیپاکس صورت میگیرد

  700,000 ریال
  موجود