جست و جوی پیشرفته

تعداد ارتباط (کانال)
حداکثر جریان در هر کانال

رهگیری سفارش

شناسه سفارش وارد کنید

اسلیپ رینگ پنکیک

اسلیپ رینگ پنکیک

اسلیپ رینگ پنکیک :

اسلیپ رینگ پنکیک ساخته شده توسط شرکت SENRING به عنوان اسلیپ رینگ سوراخ دار هنگامی استفاده میشود که  فضای عمودی یا افقی محدود باشد.

تکنولوژی آب بندی با خلاء بالا و برس فلزی گرانبها، قابلیت اطمینان بالا در انتقال و عملکرد چرخش حلقه لغزش را تضمین می کند.

با مزایای بسیاری مانند گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم و عمر طولانی، حلقه‌های لغزش پنکیک عمدتاً برای انتقال سیگنال دقیق همراه با قدرت اعمال

می‌شوند، همچنین می‌توانند با انتقال رسانه‌های سیال (مانند هیدرولیک یا پنوماتیک...) ترکیب شوند.

لازم به ذکر است که این کد از اسلیپ رینگ در جاهایی استفاده میشود که فضای عمودی محدود باشد.

نمایش 1 - 11 از 11 آیتم
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S

  کد محصول:SLR00173اسلیپ رینگ پنکیک مدل K212-02S قطر سوراخ داخلی:12.7mm قطر خارجی:76mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک k225-02S

  کد محصول:SLR00174اسلیپ رینگ پنکیک مدل k225-02S قطر سوراخ داخلی:25.4mm قطر خارجی:92mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک k238-02S

  کد محصول:SLR00175اسلیپ رینگ پنکیک مدل k238-02S قطر سوراخ داخلی:40mm قطر خارجی:120mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک k250-02S

  کد محصول:SLR00176اسلیپ رینگ پنکیک مدل k250-02S قطر سوراخ داخلی:50mm قطر خارجی:140mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک k270-02S

  کد محصول:SLR00177اسلیپ رینگ پنکیک مدل K270-02S قطر سوراخ داخلی:70mm قطر خارجی:152mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک K312-02S

  کد محصول:SLR00178اسلیپ رینگ پنکیک مدل K312-02S قطر سوراخ داخلی:12.7mm قطر خارجی:56mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک k325-02S

  کد محصول:SLR00179اسلیپ رینگ پنکیک مدل k325-02S قطر سوراخ داخلی:25.4mm قطر خارجی:86mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک k338-02S

  کد محصول:SLR00180اسلیپ رینگ پنکیک مدل k338-02S قطر سوراخ داخلی:38.1mm قطر خارجی:99mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک k350-02S

  کد محصول:SLR00181اسلیپ رینگ پنکیک مدل k350-02S قطر سوراخ داخلی:50mm قطر خارجی:119mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  0 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک k380-02S

  کد محصول:SLR00182اسلیپ رینگ پنکیک مدل k380-02S قطر سوراخ داخلی:80mm قطر خارجی:156mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ پنکیک K212-02S
  235,900,000 ریال
  اسلیپ رینگ پنکیک k380-0410

  کد محصول:SLR00198اسلیپ رینگ پنکیک مدل k380-0410 قطر سوراخ داخلی:80mm قطر خارجی:156mm انتقال سیگنال های فرکانس بالا، کنترل و ویدئویی و... عملکرد عالی در انتقال و چرخش گشتاور کم، اصطکاک کم، نویز الکتریکی کم عمر کاری فوق العاده طولانی

  235,900,000 ریال