جست و جوی پیشرفته

تعداد ارتباط (کانال)
حداکثر جریان در هر کانال

رهگیری سفارش

شناسه سفارش وارد کنید

اسلیپ رینگ فیبر نوری

اسلیپ رینگ فیبر نوری

 اسلیپ رینگ فیبر نوری:

اسلیپ رینگ های Fiber Optic یا FO اسلیپ رینگ هایی هستند که برای انتقال سیگنال های نوری یک یا چند کانال استفاده می شوند.

این اسلیپ رینگ ها برای انتقال سیگنال های نوری و الکتریکی که 360 درجه چرخش دارند مانند سیستم انتقال فیلم HD، مایکروویو ، تجهیزات پزشکی ، اندازه گیری سیگنال سنسور ، سیستم نظارت بر رادار و فیلمبرداری و... مناسب است

در واقع این اسلیپ رینگ ها برای کاربردهایی که برای انتقال دیتا و سیگنال از یک بخش ثابت به یک بخش دورار نیاز به چرخش مداوم و متناوب دارند مناسب است.

نمایش 1 - 17 از 17 آیتم
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری 02-FO100A
  180,000,000 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری FO100A-01-LC-01

  کد محصول: SLR00205 اسلیپ رینگ فیبر نوریمدل  FO100A-01-LC-01ارسال سیگنال تک پهنای باند:50±حداکثر توان:0.5 وات حداکثر سرعت:2000rpmطول موج:1310/1550قطر خارجی:6.8mmطول عمر:بیش از 200 میلیون چرخش دمای کاری:-20℃~60℃

  180,000,000 ریال
  موجود
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری 02-FO100
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری 02-FO100

  کد محصول:SLR00118 اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل  02-FO100 ارسال سیگنال تک یا چند کانالی   پهنای باند:50± حداکثر توان:0.5 وات  حداکثر سرعت:2000rpm طول عمر:بیش از 200 میلیون چرخش  دمای کاری:-20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری 02-FO100A
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری 02-FO100A

  کد محصول: SLR00119 اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل  02-FO100A ارسال سیگنال تک یا چند کانالی   پهنای باند:50± حداکثر توان:0.5 وات  حداکثر سرعت:2000rpm طول عمر:بیش از 200 میلیون چرخش  دمای کاری:-20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری 02-FO100B
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری 02-FO100B

  کد محصول: SLR00120 اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل  02-FO100B یک کانال نوری  پهنای باند:50± حداکثر توان:0.5 وات  حداکثر سرعت:2000rpm طول عمر:بیش از 200 میلیون چرخش  دمای کاری:-20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری 06-FO102
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری 06-FO102

  کد محصول: SLR00121اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل  06-FO102 1 کانال فیبر نوری  6 کانال جریان هر کانال 5 آمپر  حداکثر سرعت 2000rpm حداکثر ولتاژ 440VAC/VDC طول سیم 300mm دمای کاری:-30℃~80℃ 

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری 06-FO108
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری 06-FO108

  کد محصول: SLR00122اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل 06-FO108 1 کانال فیبر نوری 6 کانال جریان هر کانال 5 آمپر حداکثر سرعت 2000rpm حداکثر ولتاژ 440VAC/VDC طول سیم 300mm دمای کاری:-30℃~80℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری 02-FO109
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری 02-FO109

  کد محصول: SLR00123اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل 02-FO109 1 کانال فیبر نوری 2 کانال جریان هر کانال 5 آمپر حداکثر سرعت 400rpm حداکثر ولتاژ 440VAC/VDC طول سیم 300mm دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری FO200C
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری FO200C

  کد محصول: SLR00124اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل FO200C 2 کانال فیبر نوری حداکثر سرعت 2000rpm طول عمر: بیش از 200 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری FO208
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری FO208

  کد محصول: SLR00125اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل FO208 2 کانال فیبر نوری حداکثر سرعت 400rpm طول عمر: بیش از 200 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری FO209
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری FO209

  کد محصول: SLR00126اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل FO209 2 کانال فیبر نوری حداکثر سرعت 400rpm طول عمر: بیش از 200 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوریFO400
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوریFO400

  کد محصول: SLR00127اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل FO400 4 کانال فیبر نوری حداکثر سرعت 400rpm طول عمر بیش از 200 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  طول سیم 300mm دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوریFO408
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوریFO408

  کد محصول: SLR00128اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل 02-FO408 4 کانال فیبر نوری 2 کانال جریان هر کانال 5 آمپر  حداکثر سرعت 400rpm طول عمر8000 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  طول سیم 300mm دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوریFO409
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری02-FO409

  کد محصول: SLR00129اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل 02-FO409 4 کانال فیبر نوری 2 کانال جریان هر کانال 5 آمپر  حداکثر سرعت 400rpm طول عمر8000 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  طول سیم 300mm دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری02-FO600
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری02-FO600

  کد محصول: SLR00130اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل 02-FO600 6 کانال فیبر نوری حداکثر سرعت 400rpm طول عمر200 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری02-FO608
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری02-FO608

  کد محصول: SLR00131اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل 02-FO608 6 کانال فیبر نوری 2 کانال جریان هر کانال 5 آمپر  حداکثر سرعت 400rpm طول عمر 200 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  طول سیم 300mm دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری02-FO609
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری02-FO609

  کد محصول: SLR00132اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل 02-FO609 6 کانال فیبر نوری 2 کانال جریان هر کانال 5 آمپر  حداکثر سرعت 400rpm طول عمر 200 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  طول سیم 300mm دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج
 • اسلیپ رینگ فیبر نوری02-FO800
  0 ریال
  اسلیپ رینگ فیبر نوری02-FO800

  کد محصول: SLR00133اسلیپ رینگ فیبر نوری مدل 02-FO800 8 کانال فیبر نوری حداکثر سرعت 400rpm طول عمر 200 میلیون چرخش  حداکثر توان:0.5 وات  طول سیم 300mm دمای کاری -20℃~60℃

  0 ریال
  سفارشی خارج