رولپلاک

رولپلاک

نمایش 1 - 11 از 11 آیتم
 • رولپلاک تک 4 سانتی متر معمولی
  1,035 ریال
  رولپلاک تک 4 سانتی متر معمولی

  کد محصول :WRP00001رولپلاک معمولی برند تک  4 سانتی متری  سایز 1/2 1*8  سایز مته 8 میلیمتر  وزن 0.9 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,035 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (8 رای)
 • رولپلاک تک 6 سانتی متر معمولی
  1,423 ریال
  رولپلاک تک 6 سانتی متر معمولی

  کد محصول :WRP00002رولپلاک معمولی برند تک  6 سانتی متری  سایز 1/2 8*60 سایز مته 9 میلیمتر  وزن 1.2 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,423 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (6 رای)
 • رولپلاک تک 7 سانتی متر معمولی
  1,553 ریال
  رولپلاک تک 7 سانتی متر معمولی

  کد محصول :WRP00003رولپلاک معمولی برند تک  7 سانتی متری  سایز 3/4 2*10 سایز مته 10 میلیمتر  وزن 2.5 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,553 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (8 رای)
 • رولپلاک تک 5 سانتی متر معمولی
  1,035 ریال
  رولپلاک تک 5 سانتی متر معمولی

  کد محصول :WRP00004رولپلاک معمولی برند تک  5 سانتی متری  سایز 2*8  سایز مته 8 میلیمتر  وزن 1.1 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,035 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (8 رای)
 • رولپلاک تک 4 سانتی متر پروانه ای
  1,035 ریال
  رولپلاک تک 4 سانتی متر پروانه ای

  کد محصول :WRP00005رولپلاک پروانه ای برند تک  4سانتی متری  سایز 1/1*8 سایز مته 10 میلیمتر  وزن 1.7 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,035 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (10 رای)
 • رولپلاک تک 5 سانتی متر پروانه ای
  1,162 ریال
  رولپلاک تک 5 سانتی متر پروانه ای

  کد محصول :WRP00006رولپلاک پروانه ای برند تک  5سانتی متری  سایز 12*2 سایز مته 12 میلیمتر  وزن 3 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,162 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (13 رای)
 • رولپلاک تک 3 سانتی متر لبه دار
  905 ریال
  رولپلاک تک 3 سانتی متر لبه دار

  کد محصول :WRP00007رولپلاک لبه دار برند تک  3سانتی متری  سایز 1/4 1*7 سایز مته 7 میلیمتر  وزن 0.6 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  905 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (7 رای)
 • رولپلاک تک 4 سانتی متر لبه دار
  1,035 ریال
  رولپلاک تک 4 سانتی متر لبه دار

  کد محصول :WRP00008رولپلاک لبه دار برند تک  4سانتی متری  سایز 1/2 1*8 سایز مته 8 میلیمتر  وزن 1 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,035 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (11 رای)
 • رولپلاک تک 5 سانتی متر لبه دار
  1,100 ریال
  رولپلاک تک 5 سانتی متر لبه دار

  کد محصول :WRP00009رولپلاک لبه دار برند تک  5سانتی متری  سایز2*8 سایز مته 8 میلیمتر  وزن 1.5 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,100 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (9 رای)
 • رولپلاک تک 6 سانتی متر لبه دار
  1,423 ریال
  رولپلاک تک 6 سانتی متر لبه دار

  کد محصول :WRP00010رولپلاک لبه دار برند تک  6سانتی متری  سایز 1/2 8*60 سایز مته 9 میلیمتر  وزن 2 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,423 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (9 رای)
 • رولپلاک تک 7 سانتی متر لبه دار
  1,618 ریال
  رولپلاک تک 7 سانتی متر لبه دار

  کد محصول :WRP00011رولپلاک لبه دار برند تک  7سانتی متری  سایز 10*3/4 2 سایز مته 10 میلیمتر  وزن 3.5 گرم  جنس پلاستیک مقاوم کمک به استحکام بیشتر بستن پیچ مخصوص دیوار های گچی و سفالی و دیوارهای کاذب

  1,618 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (6 رای)