مهره شش گوش آهنی

مهره شش گوش آهنی

مهره شش گوش یا شش پر آهنی مهره ای از جنس آهن گالوانیزه است که برای کارهای معمولی با رطوبت متوسط کاربرد دارد. مهره های شش پر با قطر رزوه داخلی دسته بندی می شوند .

از رایج ترین مهره ها، مهره شش گوش است زیرا این مهره ها به دلیل شش ضلعی بودن با آچارهای مختلف مثل آچار رینگی ، تخت یا بکس هماهنگی خوبی دارد و به راحتی برای باز و بسته کردن و اعمال نیرو مناسب است.

این مهره ها کاربرد بسیار زیادی دارد ماننده مهره هایی که در وسایل خانگی و یا در صنایع خاص مانند خودروسازی، تعمیرات و غیره استفاده می شود .

نمایش 1 - 7 از 7 آیتم