موتور های یونیوسال

موتور های یونیوسال

موتورهای یونیورسال موتورهایی هستند که هم با جریان متناوب (AC) و هم با جریان مستقیم (DC) کار می کنند.

موتور یونیورسال در واقع یک موتور خود تحریک با سیم پیچ سری است. سیم پیچ استاتور به صورت سری به سیم پیچ روتور و به کموتاتور وصل شده است.

از این موتور بیشتر در ابزارهای برقی قابل حمل مانند دریل، جاروبرقی، مخلوط کن و.... استفاده می شود.

سما موتور ارائه دهنده الکتروموتور های DC و AC با جریان و ولتاژهای مختلف می باشد.

محصول در این دسته بندی وجود ندارد