بلبرینگ خطی فلنج دار

بلبرینگ خطی فلنج دار

بلبرینگ های خطی فلنج دار نوعی از بلبرینگ ها هستند که قابلیت تحمل بارهای شعاعی و محوری را دارند و تفاوت آنها با بلبرینگ های خطی معمولی در فلنج آن ها است که فلنج آن ها 

جهت نصب هم محور بلبرینگ خطی اضافه شده است.

بلبرینگ های خطی فلنج دار یکی از قطعات کاربردی در سیستم های حرکت خطی مانند دستگاه سی ان سی، پرینترهای سه بعدی است که نقش آن کنترل حرکت خطی در یک راستا می باشد.

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم