بلبرینگ شیار عمیق

بلبرینگ شیار عمیق

بلبرینگ های شیار عمیق یکی از پرکاربردترین نوع بلبرینگ ها هستند این بلبرینگ ها دارای ساختمانی ساده هستند و تعویض و نگهداری آنها آسان است و در سرعت های بالا قدرت و عملکرد مطلوبی دارند.

در این بلبرینگ ها یک شیار عمیق به شکل دایره و به شعاعی به اندازه شعاع ساچمه وجود دارد.

این شیار و سطح تماس زیاد بین ساچمه و رینگ باعث شده این بلبرینگ ها توانایی تحمل بارهای شعاعی و محوری را در دو جهت داشته باشند. از دیگر ویژگی های این نوع بلبرینگ ها می توان به کیفیت مقاوم آنها، ظرفیت تحمل بار زیاد و اصطکاک و بی صدا بودن آنها اشاره کرد و این ویژگی ها سبب شده که بلبرینگ های شیار عمیق از پرکاربردترین و متداول ترین بلبرینگ های موجود در بازار باشند.

این بلبرینگ ها در دو نوع یک ردیف ساچمه و دو ردیف ساچمه ساخته می شوند.

بلبرینگ های شیار عمیق به صورت یک ردیفه و دو ردیفه وجود دارند و اکثر بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه با کاسه نمدی(آب بند) فلزی و کاسه نمد پلاستیکی ساخته می شوند.

بلبرینگ هایی که در دو طرف کاسه نمد(آب بند) دارند در کارخانه تولیدی با گریس لیتیم پر می شوند و باید از گرم کردن این بلبرینگ ها هنگام نصب و جا زدن خودداری کرد.

بلبرینگ های شیار عمیق با کاسه نمد(آب بند) فلزی یک طرفه با پسوند Z و بلبرینگ هایی شیار عمیقی که در دو طرف خود کاسه نمدی فلزی دارند با ZZ مشخص می شوند.

به همین ترتیب بلبرینگ های شیار عمیق با کاسه نمدی پلاستیکی یک طرفه با پسوند RS و با کاسته نمدی پلاستیکی در دو طرف با پسوند 2RS مشخص می شوند.

 پسوند F در بلبرینگ های شیار عمیق به معنای لبه دار یا فلنج دار بودن بلبرینگ است.

نمایش 1 - 16 از 16 آیتم
 • بلبرینگ شیار عمیق 105ZZ
  58,850 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق 105ZZ

  کد BER00001 بلبرینگ شیار عمیقمدل 105ZZدارای کاسه فلزی دو طرفدارای یک ردیف ساچمهجنس ساچمه و رینگ ها: کروم فولادقطر داخلی: 5 میلیمترقطر خارجی: 10 میلیمترضخامت: 4 میلیمتر

  58,850 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (17 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F105ZZ
  141,240 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F105ZZ

  کد  BER00002بلبرینگ شیار عمیقلبه دار(فلنج دار)کاسه نمد(واشر-آب بند) فلزی دو طرفهقطر داخلی: 5 میلیمترقطر خارجی: 10 میلیمترضخامت: 4 میلیمتردارای یک ردیف ساچمهجنس حلقه و ساچمه: کروم فولاد

  141,240 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (21 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F608ZZ
  300,135 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F608ZZ

  کد BER00036بلبرینگ شیار عمیق لبه دار(فلنج دار)مدل F608ZZدارای یک ردیف ساچمهدارای واشر(کاسه نمد) فلزی در دو طرفقطر داخلی: 8 میلیمترقطر خارجی: 22 میلیمترقطر خارجی فلنج: 25 میلیمترضخامت: 7 میلیمترجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولادساخت چین

  300,135 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (10 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق 128ZZ
  117,700 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق 128ZZ

  کد BER00003بلبرینگ شیار عمیقکاسه نمد(واشر-آب بند) دو طرفه فلزیقطر داخلی بلبرینگ: 8 میلیمترقطر خارجی بلبرینگ: 12 میلیمترضخامت: 3.5 میلیمتردارای یک ردیف ساچمهجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولاد

  117,700 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (15 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F623ZZ
  205,000 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F623ZZ

  کد BER00037بلبرینگ شیار عمیق لبه دار(فلنج دار)مدل F623ZZدارای یک ردیف ساچمهدارای واشر(کاسه نمد) فلزی در دو طرفقطر داخلی:3 میلیمترقطر خارجی: 10 میلیمترقطر خارجی فلنج: 11.5 میلیمترضخامت: 4 میلیمترجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولادساخت چین

  205,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (13 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق مدل 148ZZ
  100,045 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق مدل 148ZZ

  کد BER00004بلبرینگ شیار عمیق مدل 148ZZ دارای یک ردیف ساچمهدارای کاسه نمد(واشر-آب بند) فلزی دو طرفهقطر داخلی: 8 میلیمترقطر خارجی: 14 میلیمترضخامت: 4 میلیمترجنس رینگ و ساچمه: کروم فولاد

  100,045 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (19 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق مدل 688ZZ
  117,700 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق مدل 688ZZ

  کد BER00005بلبرینگ شیار عمیقمدل 688ZZZZ: دارای کاسه نمد(واشر-آب بند) فلزی در دو طرفدارای یک ردیف ساچمهقطر داخلی: 8 میلیمترقطر خارجی: 16 میلیمترضخامت: 5 میلیمتروزن: 4 گرم

  117,700 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (20 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق لبه دار مدل F128ZZ
  156,541 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق لبه دار مدل F128ZZ

  کد BER00006بلبرینگ شیار عمیق دارای فلنج (لبه دار)مدل F128ZZدارای یک ردیف ساچمهدارای کاسه نمد(واشر) فلزی در دو طرفقطر داخلی: 8 میلیمترقطر خارجی: 12 میلیمترضخامت: 3.5 میلیمتروزن: 4 گرم

  156,541 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (13 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق لبه دار مدل F148ZZ
  164,780 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق لبه دار مدل F148ZZ

  کد BER00007بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار(لبه دار)مدل F148ZZدارای یک ردیف ساچمهدارای کاسه نمد(واشر-آب بند) فلزی دو طرفهقطر داخلی: 8 میلیمترقطر خارجی: 14 میلیمترضخامت: 4 میلیمتروزن: 4 گرم

  164,780 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (26 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق لبه دار مدل F688ZZ
  211,860 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق لبه دار مدل F688ZZ

  کد BER00008بلبرینگ شیار عمیق لبه دار(فلنج دار)مدل F688ZZدارای یک ردیف ساچمهدارای واشر(کاسه نمد) فلزی در دو طرفقطر داخلی: 8 میلیمترقطر خارجی: 16 میلیمترضخامت: 5 میلیمترجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولادساخت چین

  211,860 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (26 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق 624ZZ
  98,868 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق 624ZZ

  کد BER00034بلبرینگ شیار عمیقکاسه نمد(واشر-آب بند) دو طرفه فلزیقطر داخلی بلبرینگ: 4 میلیمترقطر خارجی بلبرینگ: 13 میلیمترضخامت: 5 میلیمتردارای یک ردیف ساچمهجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولاد

  98,868 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (10 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F624ZZ
  223,630 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F624ZZ

  کد BER00035بلبرینگ شیار عمیق لبه دار(فلنج دار)مدل F624ZZدارای یک ردیف ساچمهدارای واشر(کاسه نمد) فلزی در دو طرفقطر داخلی: 4 میلیمترقطر خارجی: 13 میلیمترقطر خارجی فلنج: 15 میلیمترضخامت: 5 میلیمترجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولادساخت چین

  223,630 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (20 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق 608ZZ
  82,390 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق 608ZZ

  کد BER00038بلبرینگ شیار عمیق لبه دارمدل 608zzدارای یک ردیف ساچمهدارای واشر فلزی در دو طرفقطر داخلی: 8 میلیمترقطر خارجی: 22 میلیمترضخامت: 7 میلیمترجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولادساخت چین

  82,390 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (12 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق 623ZZ
  155,364 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق 623ZZ

  کد BER00039بلبرینگ شیار عمیق لبه دار(فلنج دار)مدل F623ZZدارای یک ردیف ساچمهدارای واشر(کاسه نمد) فلزی در دو طرفقطر داخلی: 3 میلیمترقطر خارجی: 10 میلیمترضخامت: 4 میلیمترجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولادساخت چین

  155,364 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (12 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F625ZZ
  217,745 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق فلنج دار F625ZZ

  کد BER00040بلبرینگ شیار عمیق لبه دار(فلنج دار)مدل F625ZZدارای یک ردیف ساچمهدارای واشر(کاسه نمد) فلزی در دو طرفقطر داخلی: 5 میلیمترقطر خارجی: 16 میلیمترقطر خارجی فلنج: 18 میلیمترضخامت: 5 میلیمترجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولادساخت چین

  217,745 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (11 رای)
 • بلبرینگ شیار عمیق 625ZZ
  109,461 ریال
  بلبرینگ شیار عمیق 625ZZ

  کد BER00041بلبرینگ شیار عمیق مدل F625ZZدارای یک ردیف ساچمهدارای واشرفلزی در دو طرفقطر داخلی: 5 میلیمترقطر خارجی: 16 میلیمترضخامت: 5 میلیمترجنس ساچمه و حلقه ها: کروم فولادساخت چین

  109,461 ریال
  ناموجود
  خرید محصول بیشتر
  (6 رای)