یکسو کننده ها

یکسو کننده ها

هر پل دیودی چهار پایه دارد، دو پایه از آن متعلق به ورودی AC خود می باشد و دو پایه دیگر مربوط به خروجی پل می باشد. پل دیودی یک موج سینوسی کامل را از پایه ورودی خود گرفته و فقط نیم سیکل مثبت آن را عبور می دهد، هم چنین نیم سیکل منفی آن را نیز تبدیل به یک نیم سیکل مثبت می کند.

به بیان ساده تر خروجی هر پل دیودی از بی نهایت نیم سیکل مثبت تشکیل شده است. با توجه به کارکرد پل دیودی، این قطعه در قسمت خروجی یک اتوترانس به صورت موازی بسته می شود و زمانی که ولتاژ ورودی تغیر کند در خروجی برق DC را دریافت خواهد کرد و در واقع از خروج جریان به شکل متناوب جلوگیری می کند.

سما موتور عرضه کننده انواع پل دیود،دیود و... به قیمت عمده 

نمایش 1 - 8 از 8 آیتم