ترانس 220 به 12 کوچک

 • 3,100,000 ریال
  ترانسفورماتور 24 ولت 10 آمپر (240VA واقعی)

  کد: PTR00023ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتجریان نامی خروجی: 10 آمپر واقعی(تضمینی)توان نامی : 240 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 1.5قطر سیم خروجی: 4.5نوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیک دو سال ضمانت

  3,100,000 ریال
  موجود
 • 4,430,000 ریال
  ترانسفورماتور 24 ولت 15 آمپر (360VA واقعی)

  کد PTR00003ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان خروجی : 15 آمپر(واقعی و تضمینی)توان نامی :360 VAنوع : هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهقطر سیم خروجی: 6 میلیمتردارای دو سال ضمانت

  4,430,000 ریال
  موجود
 • 470,000 ریال 510,000 ریال
  ترانسفورماتور کاهنده 220 به 12 ولت 1 آمپر

  کد PTR00013ولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ نامی خروجی: 12 ولت ACجریان نامی خروجی: 1 آمپرقطر سیم خروجی: 1توان نامی: 12 ولت آمپر (واقعی و تضمینی)فرکانس: 50-60 هرتزایزولهتک سر(دو سیم خروجی)دارای دو سال ضمانتجنس سیم: مس

  470,000 ریال 510,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • 710,000 ریال
  ترانسفورماتور 12 ولت 3 آمپر (36VA )

  کد: PTR00006ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 12 ولت ACقطر سیم خروجی: 2.5جریان نامی خروجی: 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 36 ولت آمپرفرکانس کاری: 50-60 هرتزنوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای یک سال گارانتی

  710,000 ریال
  موجود
 • 3,630,000 ریال
  ترانس 24 ولت 20آمپر

  کد: PTR00024ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتجریان نامی خروجی: حدود 20 آمپرتوان نامی: 480 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 6نوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیک سال گارانتی

  3,630,000 ریال
  موجود
 • 1,940,000 ریال
  ترانسفورماتور 24 ولت 5 آمپر (120VA )

  کد: PTR00007ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتقطر سیم خروجی: 2.5جریان نامی خروجی: 5 آمپر واقعیتوان نامی: 120 ولت آمپرنوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهدارای دو سال ضمانت

  1,940,000 ریال
  موجود
 • 1,360,000 ریال 1,460,000 ریال
  ترانسفورماتور 12 ولت 6 آمپر (72VA )

  کد: PTR00010ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 12 ولتجریان نامی خروجی: 6 آمپرقطر سیم خروجی: 2.5توان نامی: 72 ولت آمپر واقعینوع : هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای دوسال ضمانت

  1,360,000 ریال 1,460,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • 2,750,000 ریال 2,900,000 ریال
  ترانسفورماتور 12 ولت20 آمپر (240VA )واقعی

  کد: PTR00004ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 12 ولتجریان نامی خروجی: 20 آمپر (واقعی و تضمینی)قطر سیم خروجی: 6نوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای 2 سال ضمانت

  2,750,000 ریال 2,900,000 ریال
  ارزان شد!
  موجود
 • 4,850,000 ریال
  ترانس 24 ولت 20آمپر (480VA واقعی)

  کد: PTR00002ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان نامی خروجی : 20 آمپر واقعی (با تضمین)توان نامی :480 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 2.5قطر سیم خروجی: 6نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهدارای دو سال ضمانت

  4,850,000 ریال
  موجود
 • 690,000 ریال
  ترانس 24 ولت 1 آمپر (24VA )

  کد: PTR00011ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان نامی خروجی : 1 آمپر واقعیتوان نامی :24 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 1نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهدارای دو سال ضمانت

  690,000 ریال
  موجود
 • 740,000 ریال
  ترانسفورماتور 6 ولت 6 آمپر (36VA)

  کد: PTR00015ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 6 ولتجریان نامی خروجی: 6 آمپر واقعیتوان نامی: 36 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 2.5هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیکسال گارانتی

  740,000 ریال
  موجود
 • 4,700,000 ریال
  ترانسفورماتور کاهنده 12 ولت 30 آمپر

  کد PTR00027ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ نامی خروجی: 12 ولت ACجریان نامی خروجی: 30 آمپرقطر سیم خروجی: 6توان: 360 ولت آمپر (واقعی و تضمینی)فرکانس کاری: 50-60 هرتزنوع هسته: فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای دوسال ضمانت

  4,700,000 ریال
  موجود
 • 1,960,000 ریال
  ترانسفورماتور کاهنده 220 به 6 ولت 20 آمپر...

  کد PTR00032ترانس کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 6 ولت ACجریان: 20 آمپر واقعی(تضمینی)فرکانس: 50 هرتزقطر سیم خروجی: 4.5 میلیمتردو سیم ورودی مشکیدو سیم خروجی قرمزنوع هسته: فلزیجنس سیم: مسیدارای یک سال گارانتی

  1,960,000 ریال
  موجود
 • 9,780,000 ریال
  ترانسفورماتور 220 به 24 ولت 50 آمپر واقعی

  کد PTR00031ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی:220-240 ولت ACولتاژ خروجی: 24 ولت ACجریان: 50 آمپر واقعی(تضمینی)قطر سیم ورودی: 2.5قطر سیم خروجی: 6 ورودی: 2 سیم مشکیخروجی: 2 سیم قرمزنوع هسته: فلزی جنس سیم: مسیدارای یکسال گارانتی

  9,780,000 ریال
  موجود
 • 1,035,000 ریال
  ترانسفرماتور 12 ولت 5 آمپر (60VA واقعی)

  کد: PTR00020 ولتاژ ورودی :220 ولت ولتاژ خروجی :12 ولت جریان نامی خروجی : 5 آمپر توان نامی :60 ولت آمپر نوع : هسته فلزی کاربرد راه اندازی الکتروموتور ایزوله

  1,035,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • 1,270,000 ریال
  ترانس 24 ولت 3 آمپر (72VA ) واقعی

  کد: PTR00008ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 24 ولت ACجریان نامی خروجی : 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 72 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 1قطر سیم خروجی: 1فرکانس 50-60 هرتزنوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  1,270,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول