همه قیمت ها بروز می باشد98/12/28 close

ترانس

 • 970,000 ریال

  مشخصات منبع تغذیه سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر کد: PSW00063منبع تغذیه سوئیچینگولتاژ خروجی: 12 ولتجریان خروجی: 15 آمپرتوان نامی: 180 واتبا جعبه آلومینومی صنعتیقابل نصب در تابلو برقبدنه مشبک

  970,000 ریال
  موجود
 • 1,270,000 ریال

  کد: PTR00010ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 12 ولتجریان نامی خروجی: 6 آمپرقطر سیم خروجی: 2.5توان نامی: 72 ولت آمپر واقعینوع : هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای یکسال گارانتی

  1,270,000 ریال
  موجود
 • 2,700,000 ریال

  کد: PTR00023ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتجریان نامی خروجی: 10 آمپر واقعی(تضمینی)توان نامی : 240 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 1.5قطر سیم خروجی: 4.5نوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  2,700,000 ریال
  موجود
 • 3,850,000 ریال

  کد PTR00003ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان خروجی : 15 آمپر(واقعی و تضمینی)توان نامی :360 VAنوع : هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهقطر سیم خروجی: 6 میلیمتردارای یکسال گارانتی

  3,850,000 ریال
  موجود
 • 4,200,000 ریال

  کد: PTR00002ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :24 ولتجریان نامی خروجی : 20 آمپر واقعی (با تضمین)توان نامی :480 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 2.5قطر سیم خروجی: 6نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  4,200,000 ریال
  موجود
 • 3,150,000 ریال

  کد: PTR00024ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتجریان نامی خروجی: حدود 20 آمپرتوان نامی: 480 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 6نوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیک سال گارانتی

  3,150,000 ریال
  موجود
 • 1,680,000 ریال

  کد: PTR00007ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 24 ولتقطر سیم خروجی: 2.5جریان نامی خروجی: 5 آمپر واقعیتوان نامی: 120 ولت آمپرنوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیکسال گارانتی

  1,680,000 ریال
  موجود
 • 1,100,000 ریال

  کد: PTR00008ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 24 ولت ACجریان نامی خروجی : 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 72 ولت آمپرقطر سیم ورودی: 1قطر سیم خروجی: 1فرکانس 50-60 هرتزنوع: هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  1,100,000 ریال
  موجود
 • 4,420,000 ریال

  کد PTR00027ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ نامی خروجی: 12 ولت ACجریان نامی خروجی: 30 آمپرقطر سیم خروجی: 6توان: 360 ولت آمپر (واقعی و تضمینی)فرکانس کاری: 50-60 هرتزنوع هسته: فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای یک سال گارانتی

  4,420,000 ریال
  موجود
 • 3,050,000 ریال

  کد: PTR00004ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 12 ولتجریان نامی خروجی: 20 آمپر (واقعی و تضمینی)قطر سیم خروجی: 6نوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیک سال گارانتی

  3,050,000 ریال
  موجود
 • 1,670,000 ریال

  کد: PTR00022ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :12 ولتجریان نامی خروجی : 10 آمپر واقعی (تضمیمی)توان نامی :120 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 4.5نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  1,670,000 ریال
  موجود
 • 640,000 ریال

  کد: PTR00015ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 6 ولتجریان نامی خروجی: 6 آمپر واقعیتوان نامی: 36 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 2.5هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهیکسال گارانتی

  640,000 ریال
  موجود
 • 610,000 ریال

  کد: PTR00006ترانسفورماتور کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ خروجی: 12 ولت ACقطر سیم خروجی: 2.5جریان نامی خروجی: 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 36 ولت آمپرفرکانس کاری: 50-60 هرتزنوع: هسته فلزیجنس سیم: مسیایزولهدارای یک سال گارانتی

  610,000 ریال
  موجود
 • 2,120,000 ریال

  کد: PTR00018ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی :12 ولتقطر سیم خروجی: 4.5جریان نامی خروجی: 15 آمپر واقعی (تضمینی)توان نامی: 180 ولت آمپرنوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهیک سال گارانتی

  2,120,000 ریال
  موجود
 • 4,950,000 ریال

  کد PTR00028ترانس کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ نامی خروجی: 12 ولت ACجریان نامی خروجی: 50 آمپرقطر سیم خروجی: 6توان نامی: 600 ولت آمپر (واقعی و تضمینی)فرکانس کاری: 50-60 هرتزایزولهنوع هسته: فلزیجنس سیم: مسی یکسال گارانتی

  4,950,000 ریال
  موجود
 • 437,000 ریال

  کد PTR00013ولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ نامی خروجی: 12 ولت ACجریان نامی خروجی: 1 آمپرقطر سیم خروجی: 1توان نامی: 12 ولت آمپر (واقعی و تضمینی)فرکانس: 50-60 هرتزایزولهتک سر(دو سیم خروجی)یکسال گارانتیجنس سیم: مس

  437,000 ریال
  موجود
 • 520,000 ریال

  کد: PTR00016ولتاژ ورودی: 220 ولتولتاژ خروجی: 6 ولتجریان نامی خروجی: 3 آمپر (واقعی و تضمینی)توان نامی: 18 ولت آمپرقطر سیم خروجی:  1.5جنس سیم: مسیهسته فلزیایزولهورودی : 2 سیم مشکیخروجی :2 سیم آبیدارای یک سال گارانتی

  520,000 ریال
  موجود
 • 288,000 ریال

  کد PTR00017نوع ترانسفورماتور: ترانس کاهنده ولتاژولتاژ ورودی: 220 ولت ACولتاژ نامی خروجی: 6 ولت ACجریان نامی خروجی: 1 آمپرقطر سیم خروجی: 2.5توان نامی: 6 ولت آمپر (واقعی و تضمینی)فرکانس کاری: 50-60 هرتزایزولهدارای یکسال گارانتیجنس سیم: مس

  288,000 ریال
  موجود
 • 900,000 ریال

  کد: PTR00020 ولتاژ ورودی :220 ولت ولتاژ خروجی :12 ولت جریان نامی خروجی : 5 آمپر توان نامی :60 ولت آمپر نوع : هسته فلزی کاربرد راه اندازی الکتروموتور ایزوله

  900,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • 200,000 ریال

  کد: PSW00026 ولتاژ خروجی :12 ولت DC جریان خروجی :3 آمپر توان :36 وات ولتاژ ورودی :110 الی 220 ولت نوع : لپ تاپی خروجی :جک پاوری(مثبت وسط)

  200,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • 1,050,000 ریال

  کد: PTR00014ولتاژ ورودی :220 ولتولتاژ خروجی :6 ولتجریان نامی خروجی : 10 آمپر واقعیتوان نامی :60 ولت آمپرقطر سیم خروجی: 2.5نوع : هسته فلزیسیم مسیایزولهتعداد ورودی: 2 سیمتعداد خروجی: 2 سیمیک سال گارانتی

  1,050,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول