آمپرمتر

آمپرمتر

آمپرمتر یک نوع ابزار اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی که از یک مدار عبور می‌کند، استفاده می‌شود. این ابزار معمولاً در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی برای نمایش جریان الکتریکی که توسط یک منبع تغذیه یا مدار مشخصی عبور می‌کند، استفاده می‌شود.

آمپرمترها معمولاً به دو صورت تقسیم می‌شوند:

  1. آمپرمترهای دیجیتال: این نوع آمپرمترها از نمایشگرهای دیجیتال برای نمایش مقادیر جریان الکتریکی استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً دقیق‌تر از آمپرمترهای آنالوگ هستند و معمولاً دارای قابلیت‌هایی مانند ذخیره و نمایش حداکثر و حداقل مقادیر جریان، واحدهای مختلف نمایش (مثل آمپر یا میلی‌آمپر) و امکانات دیگر هستند.

  2. آمپرمترهای آنالوگ: این نوع آمپرمترها از یک سوزن و مقیاس برای نمایش مقدار جریان الکتریکی استفاده می‌کنند. سوزن معمولاً در مقیاسی که واحدهای جریان الکتریکی را نشان می‌دهد، حرکت می‌کند و به مقدار جریان الکتریکی متناظر با زاویه که سوزن به آن نشانه اشاره می‌کند، معادل می‌شود.

محصول در این دسته بندی وجود ندارد