لیست محصولات این تولید کننده دسته گاز

دسته گاز

دارای سنسور اثر هال

مناسب برای ساخت دوچرخه برقی

همچنین از این دسته گاز میتوان برای راه اندازی و کنترل دور سایر موتورهای DC نیز بهره برد.

بیشتر